با حضور ممیز شخص سوم انجام شد؛ اجرای ممیزی سیستم های مدیریتی ایزو در نیروگاه شهید رجایی

با حضور ممیز شخص سوم انجام شد؛ اجرای ممیزی سیستم های مدیریتی ایزو در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات