در هفته نوزدهم پویش هر هفته # الف- ب- ایران بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد بهره برداری رسید

در هفته نوزدهم پویش هر هفته # الف- ب- ایران بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد بهره برداری رسید

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات