مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در جمع کارکنان این شرکت تشریح کرد؛ روش های پیشگیرانه ی مقابله با انتشار احتمالی ویروس کرونا در نیروگاه

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در جمع کارکنان این شرکت تشریح کرد؛ روش های پیشگیرانه ی مقابله با انتشار احتمالی ویروس کرونا در نیروگاه

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات