معاوضه زمین دولتی با آپارتمان درون شهرها

معاوضه زمین دولتی با آپارتمان درون شهرها

معاوضه زمین‌های دولتی با پروژه‌های مسکونی نیمه ساز بخش خصوصی که درون شهرها قرار دارد با هدف واگذاری به متقاضیان مصرفی در بخش مالکیت و اجاره، برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات