مهلت پایانی انصراف یا اعتراض در طرح اقدام ملی مسکن اعلام شد

مهلت پایانی انصراف یا اعتراض در طرح اقدام ملی مسکن اعلام شد

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از پایان فرصت اعتراض یا انصراف در طرح اقدام ملی در پایان روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه ۹۸ خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات