تصویب بودجه ۷۳ میلیارد تومانی برای سال مالی جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

تصویب بودجه ۷۳ میلیارد تومانی برای سال مالی جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان


تصویب بودجه ۷۳ میلیارد تومانی برای سال مالی جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

خبرنامه دانش نما در شماره جدید خود به بحث و بررسی مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه این سازمان پرداخته و از تصویب بودجه ۷۳ میلیارد تومانی برای سال مالی جدید سازمان سخن گفته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این شماره همچنین بحث ناپایداری سازه ای ساختمان ها ناشی از فرونشست زمین در استان اصفهان مطرح و پیشنهادهایی در این باره به قلم مهندس عبدالله کوپایی مدیر مسئول نشریه با استناد به هشدار های مهندس عسکری  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان بیان شده است .
سند چشم انداز دوره هشتم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تا آبان ۱۴۰۰ نیز به صورت یک نمودار در این شماره از دانش نما درج شده است که تحول و گسترش سیستم مدیریت الکترونیک، سیستم آموزش، مدیریت مالی و اصلاح ساختاری سازمان از جمله موارد مندرج در این اینفوگرافی است.
گزارشهایی از سفر مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به اصفهان و برگزاری دهمین همایش نکوداشت اصفهان و مطلبی در باره مراحل راه اندازی استارتاپها، از دیگر مطالب این شماره از نشریه دانش نماست.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات