بررسی روند ترابری و عمران شهری در گفتگوی تحریریه نشریه گزارش با اعضای شورای شهر شیراز

بررسی روند ترابری و عمران شهری در گفتگوی تحریریه نشریه گزارش با اعضای شورای شهر شیراز


بررسی روند ترابری و عمران شهری در گفتگوی تحریریه نشریه گزارش با اعضای شورای شهر شیراز

"باید به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.
ما حفظ محیط زیست را یک وظیفه ملی می دانیم که در بخش های ساختمان و حمل و نقل به آن پرداخته ایم. در مورد ساختمان ها مبحث ۱۹ مربوط به الگوی مصرف انرژی را داریم که با عمل به آن نتایج خوبی به دست می آید. در شهرسازی ، رعایت ضوابط  محیط زیست مهم است  و ما به سمت ایجاد شهرهای هوشمند حرکت می کنیم"

آنچه ملاحظه فرمودید بخشی از سخنان مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی در  کنفرانس بین المللی منطقه ای تغییر اقلیم است که مشروح آن در شماره جدید  فصلنامه "گزارش" سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس درج شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان،  این شماره فصلنامه "گزارش" با مطالب متنوعی چون: نقدی بر نظام نامه کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای،  منش مهندسی، محصولات فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز،  گفتگو با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز درباره روند حرکت ترابری و عمران شهری و مطالب متنوع دیگر، همراه است.
در این شماره فصلنامه گزارش فارس می خوانیم:
"اگر بپذیریم که نزدیک به ۲۱ میلیون نفر از مردمان این خاک پر گهر در بافت‌های نابهنجار و پیرامونی و در ساختمانهای ناامن به سر می برند و سیل و زمین لرزه و آتش هنوز ویرانگرند، آیا گمان نمی بریم زمانش رسیده تا بیندیشیم و بیشتر  واکاوی کنیم و اندیشمندان، مهندسان و دلسوختگان میهن را برای خرد ورزی و اندیشه گری فرا بخوانیم؟!
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات