برگزاري جلسه كميته بحران راه وشهرسازي به منظور مقابله با ويروس كرونا

برگزاري جلسه كميته بحران راه وشهرسازي به منظور مقابله با ويروس كرونا

برگزاري جلسه كميته بحران راه وشهرسازي به منظور مقابله با ويروس كرونا
حفظ سلامت كاركنان و مراجعه كنندگان الزامي است و بايد تدابير لازم در اين زمينه انديشيد تا با شيوع ويروس كرونا مقابله شود.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، عليرضا قاري قرآن مديركل و رئيس كميته بحران راه وشهرسازي استان در حاشيه برگزاري جلسه مديريت بحران در گفتگو با كارشناس خبر گفت: مقابله با شيوع ويروس كرونا طبق اصول اعلامي از سوي وزارت بهداشت و در راستاي توصيه هاي مديريت بحران وزارت راه وشهرسازي مبني بر حفظ سلامت كاركنان و مراجعه كنندگان الزامي است و بايد تدابير لازم در اين زمينه انديشيد تا با شيوع آن مقابله شود.
وي در ادامه بيان داشت: تهيه بسته هاي بهداشتي جهت ضدعفوني كردن محيط و مكان هاي پر تردد و تهيه بسته هاي ضد عفوني كننده دست و در اختيار كاركنان قرار دادن و اطلاع رساني از نحوه برخورد با اين ويروس طبق توصيه هاي اعمالي و رعايت اصول بهداشت فردي از جمله تصميماتي بود كه در جلسه مديريت بحران اتخاذ شد.
قاري قرآن به بحران سيل هاي اخير در كشور نيز اشاره داشت و گفت: وقوع حوادث طبيعي در كشور و اثرات تخريبي آن به لحاظ مالي و جاني بايد مورد كنترل قرار گيرد بنابر اين مقرر گرديد معاونت هاي اين اداره كل جهت بهره برداري از نقشه هاي گسل ها، پراكنش زلزله، آبراهه ها و قنوات در طرح ها و پروژه هاي خود، با اداره فناوري اطلاعات و واحد GIS هماهنگي لازم را بعمل آورند.
ضمن آنكه كليه معاونت ها پيش از هرگونه واگذاري زمين ، تهيه طرح هاي توسعه عمران شهري ، پروژه هاي توسعه اي حوزه مهندسي و ساخت و... نسبت به اخذ استعلام از آب منطقه اي ) رعايت حريم و بستر رودخانه ها، مسيل ها، كانال ها، قنوات و ...اقدام شود.
رئيس مديريت بحران راه وشهرسازي در استان افزود: از جمله تصميمات گرفته شده در اين جلسه بر اين مبنا قرار گرفت كه معاونت شهرسازي و معماري نسبت به رعايت دستورالعمل هاي پدافند غيرعامل ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور در طرح هاي توسعه عمران شهري ) جامع و تفصيلي ( اقدام و شركت هاي مشاور فعال در آن حوزه براي اخذ گريد پدافندغير عامل به اداره كل پدافند غير عامل استان معرفي شوند.


لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات