حفاري تونل كيلومتر 5 بزرگراه ايلام-مهران در مراحل پاياني است

حفاري تونل كيلومتر 5 بزرگراه ايلام-مهران در مراحل پاياني است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات