اردكانيان در جمع خبرنگاران عنوان كرد؛ همكاري در ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، «رضا اردكانيان» روز سه شنبه در حاشيه آيين بهره برداري همزمان از 41 پروژه آب و برق در 6 استان كشور كه به صورت ويدئو كنفرانسي برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرايط خاص اين روزها و تاثيري كه رعايت ملاحظات بهداشتي روي كسب و كار مردم گذاشته و حتي در بخش هايي ممكن است منجر به تغييراتي شود كه بعد از كنترل شرايط و دوران پساكرونا هم نتوانند به كسب و كار قبلي برگردند، اين مشكلات جزو دغدغه هاي وزارت نيرو به عنوان عضوي از مجموعه دولت مطرح است.

وي تصريح كرد: با وجود اينكه در سبد هزينه هاي خانوار سرجمع بهايي كه براي آب و برق پرداخت مي شود، درصد بسيار ناچيزي است و حتي زير يك درصد است، اما به همكارانم توصيه كرده ام اگر چنانچه با تاخير در پرداخت بهاي آب و برق مواجه مي شوند حداكثر همراهي را با مشتركان داشته باشند و سعي كنيم از اين طريق دوران نسبتا پرفشار را براي بخشي از مشتركان كمي سهل كنيم.
اردكانيان گفت: با توجه به اتكاي قابل ملاحظه منابع درآمدي آب و برق به وصولي مشتركان و اتكاي بسيار كم آن به بودجه عمومي كشور، فشار هر نقصان قابل ملاحظه اي در دريافت اين وصولي ها به مردم و مشتركان وارد مي شود. چرخ صنعت آب و برق با اتكاي به اين منابع درآمدي مي چرخد و آب و برق فراهم مي شود.
وي افزود: سعي كرديم از ظرفيت هاي ديگر در اختيار از جمله مسئوليت وزارت نيرو به عنوان رييس ايراني كميسيون همكاري هاي اقتصادي اوراسيا استفاده كنيم .

ارسال محموله كمك هاي بهداشتي قطر به ايران


اردكانيان گفت: اين روزها به عنوان مسئول كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي در تماس نزديك و مستمر با مقامات كشورهايي اعم از روسيه، قطر، ارمنستان و ديگر كشورها براي تدارك تجهيزات مورد نياز هستيم. امروز اولين فروند هواپيماي حامل كمك هاي بهداشتي از سوي دولت قطر عازم ايران است.
وي در عين حال گفت: در ارتباط با بخش هاي توليدي كشور بويژه نياز آنها به انرژي هم از مديرعامل توانير مي خواهم حداكثر انعطاف، همراهي و استمهال را در ارتباط با دريافت مطالبات آنها داشته باشند تا در شرايط مناسب تر مشتركان به تعهدات خود  عمل كنند.

اعتبارات سال 99 چهار برابر سال جاري
اردكانيان افزود: با اعتباراتي كه دولت در بودجه 99پيش بيني كرده و اميد است اين روزها با تمهيدات انديشيده شده با كمك نمايندگان قبل از پايان سال بودجه مصوب سال آينده را داشته باشيم اعتبارات ما حدود 4 برابر سال 98 خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات