اجراي دو پروژه هادي پر ظرفيت در خوزستان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خوزستان،  محمود دشت بزرگ اظهار داشت: ارزش سرمايه گذاري اين دو پروژه 89 ميليارد ريال بوده است.
وي بيان كرد: طول خط 132 كيلو ولت لشكر به وحدت 5 كيلومتر و شمالغرب به لشكر 27 كيلومتر مدار بوده كه هادي آن با هادي پرظرفيت تعويض شد.
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با بيان اينكه اين پروژه ها باعث افزايش ظرفيت خطوط خواهند شد؛ تصريح كرد: اجراي اين پروژه ها باعث كاهش هزينه ها مي شود چرا كه ديگر نيازي به احداث خطوط جديد نمي باشد و از خطوط موجود با تعويض هادي و افزايش ظرفيت بيشترين استفاده صورت مي گيرد.
دشت بزرگ افزايش ظرفيت خطوط رينگ غربي شبكه فوق توزيع اهواز را يكي از اهداف بهره برداري از اين پروژه ها اعلام و تاكيد كرد: با اجراي اين دو پروژه از ابتداي سال جاري تاكنون 68 كيلومتر هادي پر ظرفيت به بخش انتقال و فوق توزيع شبكه تحت نظارت اين شركت ( استان هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد) افزوده شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات