اجرایی شدن طرح اندازه گیری پایداری محیط زست استان قزوین

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، زین العابدین رستمی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: از مهمترین اهدف این طرح، ارزیابی و مراقبت از شاخص های کمی و کیفی محیط زیست  شامل پارامتر های کیفی هوا و منابع آلاینده آن، پایداری خاک استان و سهم هرکدام از عوامل متعدد در تخریب و فرسایش خاک،  بررسی کمی و کیفی منابع آب استان  و میزان  آب مصرفی در حوزه های مختلف، کنترل روند افت آب های زیر زمینی و مقابله با منابع آلاینده آب استان و همجنین حفاظت و مراقبت از شاخص های زیستی و زیستگاهی استان  و رساندن این عرصه ها به استانداردهای ملی است.

وی تصریح کرد: این پژوهش که در فاصله  زمانی یکساله اجرا می شود، با بکار گیری نتایج  آن توسط دستگاههای عمومی و اجرایی و مراقبت از این شاخص ها می توانیم به محیط زیستی سالم، پویا،  بالنده و عاری از آلاینده ها امیدوار باشیم.

رستمی در پایان ادامه داد:  اعتبارات این طرح مجموعا به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال از محل سرجمع اعتبارات پژوهشی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ استان تامین شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات