تاکنون بیش از ۴ میلیون بوته گل فصلی در سطح شهر کاشته شده است/ تاکید ...

تاکنون بیش از ۴ میلیون بوته گل فصلی در سطح شهر کاشته شده است/ تاکید ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات