گندزدائی و ضدعفونی ایستگاه کارگران فصلی و ساختمانی در مشهد

گندزدائی و ضدعفونی ایستگاه کارگران فصلی و ساختمانی در مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات