الکترونیکی‌شدن خدمات ۴ منطقه شهرداری مشهد در فروردین ۹۹

الکترونیکی‌شدن خدمات ۴ منطقه شهرداری مشهد در فروردین ۹۹

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات