استقرار بیمارستان ۵۰ تختخوابی سیار نیروی زمینی ارتش در مجموعه خانه مهندس قم، با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان

استقرار بیمارستان ۵۰ تختخوابی سیار نیروی زمینی ارتش در مجموعه خانه مهندس قم، با همکاری نظام مهندسی ساختمان استاناستقرار بیمارستان ۵۰ تختخوابی سیار نیروی زمینی ارتش در مجموعه خانه مهندس قم، با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان

امیر سرتیپ دوم پزشک بهزاد موذنی رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا در این باره گفت: با درخواست استانداری قم ، بیمارستان ۵۰ تختخوابی سیار با کادر پزشکی مجرب و تجهیزات کافی در پردیسان قم و محل مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برپا شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان از روز چهارشنبه این بیمارستان در سالن ورزشی شهید حاج قاسم سلیمانی در مجموعه خانه مهندس واقع در پردیسان دایر است.
کادر درمانی پزشکی عمومی، عفونی و داخلی که بیشترین نیاز در عرصه مقابله با ویروس کرونا هستند، در این بیمارستان حضور دارند.
همچنین پرستاران، پزشکیاران، بهیاران، نیروهای آزمایشگاهی، بهداشت روان و محیط و نیروهای پشتیبانی کننده در کنار پزشکان  در این بیمارستان انجام وظیفه می نمایند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات