ادارات و سازمان های دولتی مشهد ۱۵ و۱۷ اسفند تعطیل شد

ادارات و سازمان های دولتی مشهد ۱۵ و۱۷ اسفند تعطیل شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات