دومین نمایشگاه و همایش نما (طراحی، اجرا، مصالح و صنایع وابسته)

با توجه به اهمیت بحث نمای ساختمان ها در ایجاد سیما و منظر شهری مطلوب، یکی از مهمترین فعالیت های مجتمع رسانه‌ای راه ‌و ساختمان از سال ۹۷ پیگیری رفع چالش ها و ضعف های مربوط به حوزه نما با همکاری و تعامل نهادها و دستگاه های ذیربط بوده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات