مروري بر مهمترين خدمات اسكندر فيروز پدر محيط زيست ايران

مروري بر مهمترين خدمات اسكندر فيروز پدر محيط زيست ايران


اسكندر فيروز بنيان گذار سازمان حفاظت محيط زيست خدمات گسترده اي در عرصه محيط زيست ايران داشته است.

به گزارش«پارما» اسكندر فيروز  بنيانگذار و نخستين ر ئيس سازمان حفاظت محيط زيست ايران است كه در پايه‌ريزي تفكر محيط زيستي در ايران نقشي بي بديل داشت.
وي كه نقش بسيار فراواني در آموزش، فرهنگ سازي و توانمندسازي جوامع بومي و محلي در حفاظت از زيست بوم داشت به پدر محيط زيست ايران معروف بود و خدمات گسترده اي در اين عرصه داشته است كه از مهمترين آنها با استناد به مصاحبه ها، خاطرات بازگو شده و تاريخچه محيط زيست ايران به شرح زير مي توان ياد كرد:

بنيان‌گذاري كانون شكارايران در 1335

بنيان‌گذاري سازمان شكار باني ونظارت بر صيد 1346

ايده‌ پرداز اولين معاهده زيست محيطي جهان تحت عنوان كنوانسيون بين‌المللي رامسر كه با هدف حفاظت از تالاب‌هاي مهم بين المللي در سال 1349 در رامسر شكل گرفت.

بنيان‌گذارمناطق چهارگانه تحت حفاظت ايران با نام‌هاي پارك ملي، اثر طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت‌شده 1350

بنيان‌گذاري سازمان حفاظت محيط زيست ايران 1350

نايب‌ رئيسي در هيات مديره اتحاديه جهاني حفاظت محيط زيست 1352تا 1354

نائب ريسي اتحاديه صندوق جهاني حيات وحش و طبيعت 1356

دبيركلي مؤسسه گياه شناسي ايران 1350تا 57 13

تاسيس مؤسسه گياه شناسي و باغ گياه شناسي و طرح زيست محيطي پرديسان

تلاش در جهت ارائه و تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست 1353

رياست اجلاس سازمان ملل متحد براي آماده سازي كنوانسيون‌هاي مربوط به كنفرانس جهاني استكهلم 1350

نائب رئيسي نخستين كنفرانس جهاني در استكهلم 1351

حمايت از انتشار كتاب‌هاي پرندگان ايران و راهنماي پستانداران ايران 1353و 1356

پرورش برجسته ترين محيط زيست شناسان و عاشقان طبيعت ايران دراوايل دهه 50

تاليف كتاب حيات وحش ايران به زبان فارسي و انگليسي منتشر شده در سال 1378

اسكندر فيروز طبيعت شناس و كارشناس محيط زيست در سال 1305 در شيراز متولد شد و سرانجام 14 اسفند 1398 در سن 93 سالگي درگذشت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات