تست تب سنجی از کارکنان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برای پیشگیری از...

به گزارش روابط عمومی شرکت، با عنایت به مصوبات جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی، و فرماندهی عملیات بحران شرکت ، جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و در ادامه اقدامات پیشگیرانه، تست تب‌ سنجی از کارکنان و اربابین رجوع جهت بررسی سطح سلامت آنها همه روزه انجام میشود.

بر پایه این گزارش، درویشی، مدیر عامل شرکت با تاکید بر رعایت نکات بهداشتی توسط کارکنان افزود،  اقدامات پیشگیرانه، ایجاد روحیه امید و آرامش در جامعه، بستر امنیت پایدار را برای کشور به همراه دارد، و حفاظت از سرمایه‌های انسانی از اهداف مهم این شرکت محسوب می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات