پیشرفت ۳۰ درصدی مسکن ملی در تهرانسر

آنطور که مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده اگر این طرح به پیشرفت حدود ۵۰ درصد برسد واحدهای آن از طریق آگهی روزنامه عرضه می‌شود. برخی واحدهایی که از پروژه‌های مشارکتی تهرانسر سهم دولت می‌شود (براساس قراردادها) بعد از ۵۰ درصد پیشرفت ساختمانی در بازار عرضه می‌کنیم و قیمت و نحوه عرضه نیز در همان زمان مشخص خواهد شد. وی اظهار کرد: برخی می‌پرسند ما چگونه می‌توانیم برای خرید پروژه‌های تهرانسر ثبت نام کنیم که در این زمینه باید گفت واحدهای تهرانسر در این مرحله از ثبت نام قرار ندارند و آن بخش از اقدام ملی است که در قالب مشارکت تعریف شده است و شرایط و نحوه واگذاری آنها (واحدهای سهم دولت) در زمان تکمیل پروژه‌ها مشخص و از طریق آگهی روزنامه عرضه خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات