طي ده روز نخست اسفندماه جاري صورت گرفت؛ نصب 1364 ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، عادل كاظمي با بيان مطلب  مذكور افزود: پيش از اين 3225 دستگاه كنتور هوشمند فهام در سطح شركت نصب شده است.
وي ابراز اميدواري كرد: اگر تا پايان سال يك هزار دستگاه كنتور هوشمند فهام جديد نيز تحويل شود، قبل از شروع پيك سايي سال آينده ،تمامي انشعابات ديماندي به غير از سيستم روشنايي معابر به كنتورهاي جديد مجهز خواهند شد.
وي يادآور شد: تا پيش از سال 96، 162 دستگاه كنتور هوشمند فهام نصب شده بود و طي سه سال اخير شركت موفق به نصب 3063 دستگاه كنتور هوشمند شده است.
كاظمي خاطرنشان شد: اين كنتورها در راستاي اهداف صنعت برق ايران جهت ايجاد شبكه ي هوشمند انرژي و طرح ملي فراسامانه ي هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي كه به اختصار فهام ناميده مي شود، نصب شده است.
وي طرح نصب كنتورهاي فهام را طرحي ملي عنوان كرد و افزود: اهداف اين طرح ملي ارتقاي بهره وري، كاهش تلفات غير فني و فراهم كردن بستر مناسب جهت مديريت بار و مصرف مشتركان برق است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز در پايان، رصد ميزان مصرف مشتركان جهت برآورد بار، استفاده در پروژه هاي پيك سايي و كاهش تلفات، پروژه هايي كه اخيرا در طرح چاوش مورد نظر هستند، داشتن اطلاعات مشتركين كاهش تلفات غيرفني در شبكه هاي برق، مديريت تقاضا با ارسال نرخ به مشتركان و تشويق آنها به كاهش مصرف، قطع برق مشتركان معين در شرايط بحراني شبكه هاي توزيع، قرائت خودكار كنتورها، ايجاد بستر مناسب براي راه اندازي بازار خرده فروشي برق و يكنواخت شدن كنتورها در سطح كشور را از ساير مزاياي اجراي طرح فهام دانست.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات