برنامه هاي پاسخگويي بار سال 99 برق تبريز تشريح شد؛ ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، با توجه به محدوديت هاي توليد برق و همچنين افزايش شديد رشد مصرف برق، صنعت برق همچنان با چالش گذر از پيك تابستان مواجه است و گذر بدون خاموشي از پيك تابستان در كشور، از اهميت بالايي برخوردار است. در اين راستا استفاده از تمام ظرفيت هاي كشور، مورد تاكيد مسئولان وزارت نيرو و شركت توانير است.
هر ساله جهت گذر از پيك تابستان، طرح هايي با عنوان برنامه هاي پاسخگوئي بار از سوي شركت توانير جهت اجرا به شركت هاي برق سراسر كشور ابلاغ مي شود. جهت گذر از پيك بار تابستان سال 99، مطابق تكليف ابلاغي شركت توانير، شركت توزيع نيروي برق تبريز به مقدار 33 مگاوات كاهش بار از محل همكاري مشتركين خانگي و تجاري در اجراي برنامه ي پاسخگويي بار توسط نهادهاي تجميع كننده و به مقدار 74 مگاوات نيز كاهش بار از محل ساير برنامه هاي پاسخگويي بار مشتركين صنعتي ديماندي، كشاورزي، اداري ديماندي و ساير مصارف ديماندي را به انجام خواهد رساند كه تحقق اين امر مستلزم همكاري تنگاتنگ سازمان ها، ادارات و شركت هاي مرتبط و تمامي مشتركين محترم است.
پتانسيل سنجي و اولويت بندي اجراي طرح هاي موثر و زودبازده با هماهنگي هاي انجام يافته با استانداري آذربايجان شرقي، شركت توانير، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، هيئت امناي شهرك هاي صنعتي، شركت پخش فراورده هاي نفتي استان آذربايجان شرقي، واحدهاي صنعتي بالاخص واحدهاي صنعتي با ديماند بالاي يك مگاوات و شركت آب منطقه اي و جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي در دستور كار اين شركت قرار دارد و اميد است با همكاري هاي تمامي ذينفعان، تابستان 99 را بدون دغدغه ي خاموشي سپري كنيم.
كليات چارچوب و حوزه ي عمل برنامه هاي پاسخگويي بار جهت كاهش و كنترل پيك شبكه ي سراسري در تعرفه هاي مختلف صنعت برق در اين گزارش آمده است و مشتركين مي توانند در طرح هاي پاسخگوئي بار شركت كرده و از مزايا و پاداش هاي آن بهره مند شوند.
مشتركين صنعتي ديماندي در سه بخش برنامه ي ذخيره ي عملياتي، برنامه ي كاهش/قطع بار برنامه ريزي شده صنايع (شامل جابجايي تعطيلات هفتگي از روز جمعه به يكي از روزهاي كاري هفته، كاهش بار برنامه ريزي شده در ساعات اوج بار شبكه، كاهش/قطع بار برنامه ريزي شده 24 ساعته -مانند انجام تعميرات وتعطيلات سالانه- و تعيين ساعت كار برنامه ريزي شده) و برنامه ي استفاده از مولدهاي اضطراري (خود تامين) اجرا مي شود.
بخش مشتركين كشاورزي نيز با هدف مشاركت مشتركين تاثيرگذار در پيك بار شبكه ي سراسري و مديريت سمت تقاضا برنامه ي كاهش/قطع بار برنامه ريزي شده كشاورزي در قالب دو برنامه ي قطع بار برنامه ريزي شده مشتركين چاه آب كشاورزي (تعرفه 3- الف) و كاهش بار برنامه ريزي شده مشتركين ديماندي كشاورزي (تعرفه هاي 3-ب و 3-ج) براي مشتركين تعرفه هاي كشاورزي تدوين شده است.
برنامه ي كاهش بار برنامه ريزي شده مشتركين عمومي و ساير مصارف و برنامه ي استفاده از مولدهاي اضطراري (خود تامين) نيز برنامه هاي بخش مشتركين ديماندي اداري را تشكيل مي دهند.
مشتركين ساير مصارف (تجاري) ديماندي نيز مشمول برنامه ي كاهش بار برنامه ريزي شده ي مشتركين عمومي و ساير مصارف و برنامه ي استفاده از مولدهاي اضطراري (خود تامين) مي شوند.
مشتركين ديماندي ايستگاه هاي پمپ گاز فشرده CNG نيز مي توانند با رعايت مصرف از مزاياي برنامه ي قطع بار برنامه ريزي شده مشتركين ايستگاه گاز طبيعي فشرده استفاده كنند.
لازم به ذكر است مشاركت در دو برنامه به صورت همزمان در صورتي مجاز خواهد بود كه دو برنامه با يكديگر تداخل زماني نداشته و مشترك داراي پروفايل بار حداقل ساعت به ساعت باشد. همچنين شركت هاي توزيع مجاز مي باشند، مشتركيني كه در برنامه هاي پاسخگويي بار مشاركت ننمايند را براي پايداري شبكه ي سراسري برق در اولويت مديريت بار اضطراري قرار دهند.
اين گزارش حاكي است؛ مشتركين خانگي و تجاري غير ديماندي نيز با عمل به توصيه هاي مصرف بهينه برق، و مشاركت در برنامه ي پاسخگوئي بار مشتركين خانگي و تجاري از طريق تجميع كننده ها سهم قابل توجهي در كاهش پيك بار سال 99 خواهند داشت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات