اهدا بیش از 3000 لیتر آب دمی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توسط نیروگاه بیستون

اهدا بیش از 3000 لیتر آب دمی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توسط نیروگاه بیستون

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات