تشكيل جلسه كميسيون توسعه مديريت برق باختر

به گزارش پايگاه خبري توانير

در اين جلسه كه مديران ارشد شركت به همراه مديران شركتهاي همكار برق باختر حضور داشتند.رضابهرامي معاون منابع انساني ضمن اعلام برنامه هاي ابلاغي وزارت نيرو بيان داشت كه خوشبختانه اقدامات مناسبي در شركت در خصوص پيشگيري و مبارزه با بيماري كرونا انجام شده است .

وي تصريح كرد از روز روز شنبه 17 اسفند ماه سالجاري در ورودي شركت نسبت به اجراي طرح سنجش دماي بدن همكاران و مراجعين اقدام گرديده كه اين امر تا رفع كامل اين بيماري دركشور ادامه خواهدداشت.

در ادامه جلسه "فرهاد شبيهي"مديرعامل ضمن تقدير از واحدهاي مختلف شركت اذعان داشت:كليه واحدها ملزم به رعايت دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت نيرو در خصوص پيشگيري و مبارزه با بيماري كرونا مي باشند تا با لطف خداوند نسبت به رفع و ريشه كني اين بيماري اقدامات لازم به عمل آيد.

براساس اين گزارش در اين جلسه ضمن تشريح اقدامات شركت در سه هفته گذشته، نسبت به مقابله با پديده مذكور تصميم گيري هاي جديدي اتخاذ گرديد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات