ارائه ي خدمات غيرحضوري برق تبريز، اقدامي در راستاي ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، دومين جلسه ي ستاد پيشگيري از بيماري هاي زيستي و واگيردار برق تبريز برگزار و براساس دستورالعمل هاي صادره از وزارت نيرو و شركت توانير و تاكيد مديرعامل شركت مقرر شد جهت كاهش مراجعات مشتركين و متقاضيان به واحدهاي تابعه ي برق تبريز، راهكارهاي خدمات غيرحضوري در تمامي واحدها اعم از فروش انشعابات، وصول مطالبات، بازديد محل، استعلامات، طراحي و اندازه گيري مقاومت زمين، پيگيري مكاتبات، برگزاري مناقصات و مزايده ها، بررسي و به عنوان اولويت اول واحدهاي خدمات رسان در دستور كار قرار گيرد.
در اين جلسه مقرر شد جهت اطلاع رساني مناسب به متقاضيان و مشتركين به استفاده از خدمات غيرحضوري، اقدامات لازم مانند نصب بنر در ورودي ادارات، درج در رسانه هاي خبري، پيام هاي راديويي، تيزرهاي تلويزيوني و ارسال پيامك به مشتركين انجام شود.
همچنين مقرر شد ضابطين ايمني و بهداشت مستقر در امورهاي برق تابعه بر نحوه ي كنترل و رعايت الزامات پيشگيري براساس چك ليست ارزيابي مديريت بحران و پدافند غيرعامل نظارت كنند.
ستاد پيشگيري از بيماري هاي زيستي و واگيردار برق تبريز، مقرر كرد كليه ي ورود و خروج مراجعان به ادارات و امورهاي برق تابعه، از طريق نگهباني، با ضدعفوني دست ها و تحويل دستكش نايلوني و هدايت به واحد مربوطه انجام شود.
همچنين بر اساس مصوبه ي ستاد استاني مديريت مقابله با كرونا، از دستگاه هاي ترمومتر (تب سنج حرارتي) و ترموويژن جهت كنترل بيماري ويروس كرونا (كوويد 19)، براي استفاده در امورهاي برق و ادارات استفاده شود.
همچنين در خصوص مصوبه ي ديگر ستاد استاني مديريت مقابله با كرونا در خصوص افزايش يا كاهش تراكم كاري با موضوع دوركاري مقرر شد پس از تصميم گيري در كميته ي مديريت بحران و پدافند غيرعامل اقدامات لازم صورت پذيرد.
جهت پيشگيري از شيوع شايعات مقرر شد كنترل هاي لازم به منظور جلوگيري از شايعات نامعتبر و ناصحيح در كانال ها و گروه هاي غير سازماني انجام و هشدارهاي لازم داده شود.
در نهايت ستاد پيشگيري از بيماري هاي زيستي و واگيردار برق تبريز مقرر كرد مشخصات همكاراني كه جهت جلوگيري از آلوده شدن به بيماري از مرخصي مربوطه استفاده مي كنند جهت انعكاس به شركت توانير و كنترل و پايش وضعيت جسماني شان در اختيار مديريت بحران و پدافند غيرعامل قرار داده شود.
گفتني است ستاد پيشگيري از بيماري هاي زيستي و واگيردار به امر تشخيص موارد پيشگيرانه، توصيه هاي كاربردي و ارائه ي راهكارهاي اجرايي مي پردازد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات