ببینید / اقدامات پیشگیرانه شهرداری مبارکه در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا/استقرار میز سلامت

ببینید / اقدامات پیشگیرانه شهرداری مبارکه در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا/استقرار میز سلامت

استقرار میز سلامت در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات