همزمان با هفته بیستم # هرهفته الف_ب_ایران: با راه اندازی 3 واحد نیروگاهی 627 مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد

همزمان با هفته بیستم # هرهفته الف_ب_ایران: با راه اندازی 3 واحد نیروگاهی 627 مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات