وضعیت زمین شناسی و زلزله شناسی خاورمیانه بررسی می شود

وضعیت زمین شناسی و زلزله شناسی خاورمیانه بررسی می شود

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irدومین نشست زمین شناسی کشورهای خاورمیانه آبان ماه به منظور بررسی وضعیت زمین شناسی و زلزله شناسی خاورمیانه در سازمان زمین شناسی برگزار می شود.

، کمیسیون Commission for the Geological Map of the World یا CGWM یکی از قدیمى ترین سازمانهای مرتبط با علم زمین شناسی است که مسئول طراحی، هماهنگ سازی، آماده کردن و چاپ نقشه های علوم زمین موضوعی با مقیاس کوچک قاره ها، اقیانوسها و نواحی اصلی است.

کمیسیون CGMW نقش عمده‌ای در کاربرد، انتشار و اشاعه تکنیک های کارتوگرافی دیجیتالی مانند توسعه استاندارد‌های بین‌المللی دارد.

در این راستا دومین نشست زمین شناسی کشورهای خاورمیانه با هدف بررسی تهیه نقشه های زمین شناسی کواترنری و ماگماتیسم خاورمیانه با حضور اعضای اصلی CGMW و نمایندگانی از کشورهای خاورمیانه برگزار می شود.

تهیه نقشه های زمین شناسی کواترنری و ماگماتیسم خاورمیانه به لحاظ کسب اطلاعات جامع و کامل از وضعیت زمین شناسی و تکتونیکی، متالوژنی و لرزه شناسی خاورمیانه بسیار با اهمیت است از این رو این نشست سبب رونق و شکوفایی علمی می شود و با وجود تشابهات زمین شناسی و اکتشافی کشورهای حوزه خاورمیانه پایه گذار همکاریهای مشترک بین المللی بیشتر می شود.

دومین نشست CGMW در روزهای ۲ و ۳ آبان ماه سال جاری در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار می شود.

 

    نظرات