آغاز عملیات گشت های مشترک پیگشیری از تصرف و تخریب منابع ملی و دولتی ...

آغاز عملیات گشت های مشترک پیگشیری از تصرف و تخریب منابع ملی و دولتی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات