نوروز امسال برخی المان های گل اکران نمی شوند

نوروز امسال برخی المان های گل اکران نمی شوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات