علت لغو کمیته‌های نمای شهرداری چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، محمد سالاری با بیان اینکه زنجیره شیوع کرونا با حضور نیافتن در اماکن عمومی قطع می‌شود، توضیح داد: همه پرونده هایی که قرار است برایشان پروانه صادر شود باید در فرایند سیستمی صدور پروانه در کمیته‌های نما با حضور مجموعه‌ای از متخصصین، صاحبنظران و مدیران شهری بصورت جمعی مورد بررسی قرار بگیرد و این مساله امکان شیوع کرونا را افزایش می‌داد و همچنین موجب کندی فرایند صدور پروانه و حضور مردم در شهرداری‌های مناطق می‌شد لذا مصوب کردیم به مدت دو ماه ضرورتی به برگزاری کمیته‌های نما در سطح مناطق ۲۲ گانه نیست و مالکین باید تعهد بدهند که پس از پایان اردیبشت و خرداد ۹۹ نسبت به دریافت تاییدیه نما اقدام کنند. وی ادامه داد: طرح دیگر مبتنی بر اینکه همه پرونده هایی که قرار است برایشان پروانه صادر شود باید در فرایند سیستمی صدور پروانه در کمیته‌های نما با حضور مجموعه‌ای از متخصصین، صاحبنظران ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات