مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد: رفع تصرف ۱۰ هکتار از اراضی ملی در دماوند

به گزارش اخبار ساختمان، رضا نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ضمن ابراز خشنودی از این اتفاق بزرگ رخ داده، اظهار داشت: اراضی آزاد شده به مقدار ۱۰ هکتار در دماوند بخش نوده رودهن ارزشی معادل ۲هزار میلیارد ریال داشته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات