غرس نهال در محوطه سدهای شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

در راستای حفظ و گسترش منابع طبیعی به همت مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ، تعداد 220 اصله نهال در محوطه سدهای مخزنی نهرین، فرخی، حاجی آباد و شهید پارسا غرس گردید.

گزارش تصویری

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات