استفاده از ظرفیت رسانه برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب در جامعه

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در دیدار رئیس سازمان بسیج رسانه استان بر استفاده از ظرفیت رسانه برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب در جامعه تاکید کرد.

مهندس عباس جنگی مرنی با اشاره به فعالیت چشمگیر رسانه های محلی استان تصریح کرد: بخش آب استان برای پیمودن راه خود به کمک رسانه ها نیازمند است.

وی با بیان اینکه چالش آب در جهان امروز همه گیر شده است، اظهار داشت: باید از هر راهی برای ترویج مصرف بهینه آب در جامعه استفاده کنیم که یکی از این راهها استفاده از ظرفیت رسانه ها است.

مهندس جنگی مرنی همچنین با اشاره به فعالیت سازمان بسیج رسانه در برگزاری موفق جشنواره های استانی، از آمادگی شرکت آب منطقه ای اردبیل جهت مشارکت در برگزاری جشنواره های رسانه ای برای کمک به حل چالش های موجود در بخش آب کشور خبر داد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت و جایگاه رسانه در جامعه اظهار داشت: بسیج رسانه استان آمادگی هرگونه همکاری جهت برگزاری جشنواره ها و همایش ها برای حل چالش های آبی است.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات