نماینده مجری طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد گیوی منصوب شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با صدور ابلاغی مهندس رضا حبیبی را بعنوان نماینده مجری طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد گیوی منصوب کرد.

در این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی رسیده، آمده است: « نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون طرح و توسعه، به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان نماینده مجری طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد گیوی منصوب می شوید.»

در ادامه این ابلاغ همچنین آمده است: «انتظار می رود در تحقق اعداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های طرح فوق و ماموریت های سازمانی محوله، تحت مدیریت معاون طرح و توسعه شرکت، تلاش و اقدام موثر نمایید.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات