با هدف مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت: برقراری ارتباط ویدیوکنفرانس نیروگاه حرارتی کشور با سازمان پدافندغیرعامل کشور

با هدف مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت: برقراری ارتباط ویدیوکنفرانس نیروگاه حرارتی کشور با سازمان پدافندغیرعامل کشور

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات