مراسم تکریم جناب آقای مهندس مرادی و معارفه جناب آقای مهندس حجت به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

مراسم تکریم جناب آقای مهندس مرادی و معارفه جناب آقای مهندس حجت به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات