با هدف مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت: برقراری ارتباط ویدیوکنفرانس نیروگاه حرارتی کشور با سازمان پدافندغیرعامل کشور

با هدف مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت: برقراری ارتباط ویدیوکنفرانس نیروگاه حرارتی کشور با سازمان پدافندغیرعامل کشور

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات