بنیاد مسکن اعلام کرد: آغاز فازاجرایی ساخت هفت هزار مسکن ملی

بنیاد مسکن ماموریت یافته است مجموعا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از تعداد کل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده در قالب طرح اقدام ملی مسکن را در شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر عملیاتی و احداث کند. بنا بر این گزارش از مجموع ۱۰۰ هزار واحد مسکونی که بنیاد مسکن ماموریت دارد طی دو سال در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در قالب طرح اقدام ملی مسکن ساخته و به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند جمعا عملیات طراحی ۷ هزار و ۳۶۴ واحد به اتمام رسیده و این واحدها در فاز شروع عملیات ساخت و ساز قرار گرفته‌اند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات