تعمیر و به روزرسانی ۱۰ پل و تقاطع غیر همسطح با هزینه ۱۰ میلیارد تومان

تعمیر و به روزرسانی ۱۰ پل و تقاطع غیر همسطح با هزینه ۱۰ میلیارد تومان

تعمیر و به روزرسانی ۱۰ پل و تقاطع غیر همسطح با هزینه ۱۰ میلیارد تومان

مدیرکل نظارت برنگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تاسیسات شهری شهرداری مشهد از تعمیر و به روزرسانی ۱۰ پل و تقاطع غیر همسطح با هزینه ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بهنام خیاط در این خصوص گفت: امسال تعمیر و به روزرسانی ۱۰ پل وتقاطع غیر همسطح آزادی، شهید صیاد شیرازی، فجر، استقلال، شهید فهمیده، امام حسین(ع)، غدیر، هاشمیه، دانشجو و دوربرگردان های شهید عباسپور در دستور کار قرار گرفت و انجام شد.
وی افزود: چهار بخش درزهای انبساط، سیستم آبچکان، نوپرنها و بخش بتنی یا ظاهری پل ها و تقاطع های غیر همسطح نیاز به نگهداری وبه روز رسانی دارند لذا در دوره های مشخص یا در صورت وجود اشکال ترمیم و به روز رسانی می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع برای تعمیر و به روز رسانی ده پل و تقاطع غیر همسطح مذکور اعتباری به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شد که با انجام تعمیرات لازم این پل ها از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.
وی با اشاره به این که در حال حاضر تمامی پل ها وتقاطع های غیر همسطح مشهد از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند، اظهارکرد: با این حال حدود ۱۰ پل وتقاطع های غیر همسطح دیگر نیز در سال ۹۹ تعمیر و به روز رسانی خواهند شد.
مدیرکل نظارت برنگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تاسیسات شهری شهرداری مشهد ادامه داد: پیش از این برای تعمیردرزهای انبساط پل های غیر همسطح که توسط پیمانکاران تهرانی انجام می شد، حدود یک ماه مسیر پل را مسدود می کردند، اما اکنون این کار توسط پیمانکاران آموزش داده مشهدی ظرف یک هفته و بدون مسدود شدن مسیر انجام می شود.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات