ضرورت افتتاح حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور تحت عنوان کمک به اعضا در شرایط بحران

ضرورت افتتاح حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور تحت عنوان کمک به اعضا در شرایط بحران


رئیس سازمان در راستای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از جامعه مهندسان و کارکنان سازمان، با صدور ابلاغی به روسای استانها خواستار افتتاح حساب جهت اخذ کمک های مالی با هدف کاهش فشارهای مادی و معنوی، در قالب طرح های حمایتی درمانی تحت عنوان کمک به اعضا در شرایط بحرانی از طریق جذب منابع زیر شد.

1- محل صرفه جویی در هزینه های جاری سازمان

2- تخصیص یک درصد سود سپرده

3- اخذ کمک از مهندسان خیر

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات