فعالیت شبانه روزی ۴ هزار نفر در بخش تولید برق برای تامین نیاز مردم

فعالیت شبانه روزی ۴ هزار نفر در بخش تولید برق برای تامین نیاز مردم

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات