فعالیت شبانه روزی ۴ هزار نفر در بخش تولید برق برای تامین نیاز مردم

فعالیت شبانه روزی ۴ هزار نفر در بخش تولید برق برای تامین نیاز مردم

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات