تدوین و توسعه نظام جامع تضمین کیفیت ساختمان

طاهره نصر عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وظایف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور را به منظور تاب‌آوری برشمرد و همچنین نحوه نظارت نظامات مهندسی بر ساخت و ساز و راهکارهای مناسب را برای بهبود وضعیت موجود، اعلام کرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات