نگاهی بر اشکالات اجرایی در ساختمان های بتنی

* یک اشکال اجرایی مهم که در ساختمان‌های بتن آرمه مشاهده می‌شود، وجود نداشتن خاموت‌هایی با قلاب ۱۳۵ درجه است. لذا در اتصال تیر به ستون، در ارتفاع تیر منتهی به محل اتصال، باید در امتداد عمود بر میلگرد طولی ستون تنگ (خاموت عرضی) قرار داده شود. این غیر هم محور بودن اعضاء در اکثر سازه‌های بتن آرمه هم در پلان و هم در ارتفاع مشاهده می‌شود. با یک بررسی مشخص شد که حین بتن ریزی با پمپ، بتن ریخته شده داخل تیرها (پوتره‌ها) معمولا وارد سه عدد بلوک سفالی متوالی می‌شود (تا سه بلوک پیش روی می‌کند). * یک اشکال اجرایی ساختمان‌های بتن آرمه مربوط به اجرای دیوارک بتنی راه پله است. این ستون کوتاه بخش عمده‌ای از نیروی برشی طبقه را جذب می‌کند و به علت کوتاه بودنش حالت شکست برشی غالب می‌شود. * عدم اجرای ریشه پله مخصوصا در ساختمان‌های بتن آرمه، یکی دیگر از ایراد‌های اجرایی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات