به کارگیری تمامی امکانات خدمات شهری به صورت ۳شیفت در پی بارش ها

به کارگیری تمامی امکانات خدمات شهری به صورت ۳شیفت در پی بارش ها

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات