۷۲ محور از معابر سطح شهر نورپردازی شد

منبع خبر

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

    نظرات