اختراع ابزار مدلسازی یخ زدگی رسوبات مستغرق زیر آب به ثبت رسید

آلودگی منابع آب چالش بزرگی است که حیات بشر و جانداران را در قرن 21 تهدید می کند. بخش عمده ای از آلاینده ها به مرور زمان در رسوبات کف منبع آبی ته نشین می شوند و با هر آشفتگی جریان، دوباره در پیکره آبی منتشر و بهره برداری از آن را مختل می سازند.

تخلیه رسوبات آلوده با ایجاد یخ زدگی مصنوعی، یکی از روشهای شناخته شده پاکسازی منابع آبی است که در رفرنس های علمی مختلفی مورد بررسی قرار گرفته لکن به دلیل مشکلات اجرایی، کمتر در عمل پیاده شده است.

مهندس بابک خیاط رستمی کارشناس شرکت آب منطقه ای اردبیل با همکاری دو نفر از پژوهشگران دانشگاهی، اختراعی را برای ایجاد یخ زدگی مصنوعی در رسوبات مستغرق به ثبت رساند که برای ساخت آن از رسوبات آلوده در عمق منبع آبی نمونه برداری شده و مدل فیزیکی تحلیل و انرژی مورد نیاز برای ایجاد یخ زدگی در توده رسوبی محاسبه گردیده است.

همچنین ابعاد و ساختار تجهیزات لازم در مقیاس صنعتی برای تخلیه تدریجی رسوبات یخ زده، قابل تعیین و طراحی می باشد تا در منابع آبی حساس نظیر سدهای مخزنی با کاربری شرب استفاده شود. این ابزار فرایند بهره برداری از منبع آبی را مختل نکرده و تبعات زیست محیطی نیز ندارد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات