109 میلیون مترمکعب؛ آورد رودخانه های استان در سامانه بارشی...

109 میلیون مترمکعب؛ آورد رودخانه های استان در سامانه بارشی...

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در مصاحبه ای به تشریح واقعه سیلابی هفته اول فروردین پرداخت.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر  بیان کرد: میانگین بارش در استان بوشهر 249 میلیمتر می باشد که در سال آبی جاری طبق اطلاعات ایستگاه های باران سنجی این شرکت تا روز 5 فروردین ماه 344 میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

وی افزود: این رقم 47 درصد افزایش نسبت به بارندگی میانگین بلند مدت مشابه و 24 درصد افزایش نسبت به بارندگی تاریخ مشابه سال گذشته (5 فروردین 98) را نشان می دهد.

مهندس محمدی اظهار داشت: میانگین بارش کل استان طی سامانه بارشی اخیر از دوم لغایت چهارم فروردین برابر با 31.4 میلیمتر معادل 13.5 درصد متوسط بارش سالانه  بوده است.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی استان مربوط به ایستگاه کنگان با 104 میلیمتر بوده است که رقم معادل 51 درصد از کل بارش سالانه این ایستگاه است.

محمدی تصریح کرد: حجم زیاد بارش در بازه زمانی بسیار کوتاه یک ساعت، باعث ایجاد سیلابی به حجم 234 مترمکعب در ثانیه و روانابی حدود 4 میلیون مترمکعب گردید.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: حجم آورد رودخانه های استان در محل ایستگاه های هیدرومتری، طی سامانه بارشی اخیر 109 میلیون مترمکعب برآورد شده است.

وی اضافه کرد: بیشترین حجم آورد مربوط به رودخانه مند در محل ایستگاه هیدرومتری قنطره به میزان 78 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این حجم از رواناب بدون بهره برداری به دریا تخلیه می شود اما با ساخت و بهره برداری سدهای باغان، دشت پلنگ و کاردنه در این حوضه، حجمی حدود 185 میلیون مترمکعب از رواناب ها قابل کنترل خواهد بود.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار داشت: در واقعه سیلابی اخیر فرازبند سد در حال ساخت باغان با عملکردی موفق موجب تاخیر و کنترل جریان سیلاب شد.

مهندس علی محمدی افزود: با توجه به شدت بارندگی در بازه زمانی بسیار کوتاه و تولید رواناب زیاد در این حوزه، ارتفاع آب پشت فرازبند سد باغان به 18 متر رسید که خوشبختانه این سازه از نظر فنی به خوبی باعث کنترل جریان سیلاب و تخلیه ایمن آن از طریق دو دهنه کالورت به حجم 30 متر مکعب بر ثانیه به سمت پایین دست (شهرستان دشتی) شد.

وی خاطرنشان کرد: سد باغان یکی از پروژه های شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در جنوب استان می باشد که با پیشرفت فیزیکی 33 درصد بر رودخانه باغان در حال ساخت است.

محمدی با اشاره به مهار بخشی از رواناب های بارندگی شمال استان گفت: کلیه طرح های تغذیه مصنوعی در شهرستان های کنگان، جم، دیر و دشتی آبگیری شده اند.

وی افزود: با توجه به ممنوعه و ممنوعه بحرانی بودن دشت های استان، این آبگیری موجب تغذیه سفره های آب زیرزمینی این منطقه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار داشت: در شمال استان نیز سد رییسعلی دلواری در شهرستان دشتستان 7 میلیون مترمکعب آبگیری شده است.

محمدی اضافه کرد: سد تنگ ارم که تامین آب شرب بخش ارم شهرستان دشتستان را بر عهده دارد نیز با حجم مخزن 4 میلیون متر مکعب به حداکثر طرفیت خود رسیده است و در حال سرریز ایمن می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات